Riesentrappe, Ngorongoro Krater, Tansania

Kori Bustard, Ngorongoro Crater, Tanzania
Riesentrappe