Kaktus, Mountain Zebra NP, Südafrika

Cactus, Mountain Zebra NP, South Africa
Kaktus